Logo2
 VISJON OG VERDIER

Visjon:

  • Kristi herlighet og velsignelse til nasjonene.

"For jorden skal fylles med kunnskap om Herrens herlighet, likesom vannet dekker havets bunn."
Hab. 2:14

Misjon:

Global Bønnedag er et kall:

  • Til alle kristne om å stå sammen i omvendelse og bønn.

  •  Til å jobbe sammen som Guds tjenere slik at velsignelse og helbredelse kan komme til nasjonen.

Verdier: 

Bibelen og den apostoliske trosbekjennelsen – disse definerer det læremessige grunnlaget for vår enhet.

Tilbedelse og bønn – vi streber etter å gjøre alt ut fra et hjerte av tilbedelse, og at vi gjennom bønn får våre råd og instruksjoner.

Respekt – vi bruker en rådførende lederskapsstil som uttrykker respekt for hvert menneske, og ønske om å inkludere hver del på Kristi kropp.

Ydmykhet og omvendelse – vi omfavner en livsstil av omvendelse, kommer til enighet med motstandere raskt, konfronterer stolthet og arroganse i motsatt ånd.

Tjenende lederskap – vi leder ved å tjene. Det er skremmende å lede ledere, til og med arrogant å påta seg den rollen. Alt kommer i riktig perspektiv når vi overgir oss til å tjene ledere.

Kvalitet – vi er overgitt til å tjene visjonen på en framragende måte. Kvalitet er ikke en økonomisk avgjørelse.

Relasjoner – vi er et uttrykk for eksisterende relasjoner og et voksende nettverk av mennesker som innser verdien og betydningen av relasjoner. Folk er viktigere enn oppgaven.

Integritet – vi er overgitt til ærlig kommunikasjon uten falskhet og overdrivelse. Vi underordner oss en klar linje av ansvarlighet og åpne økonomiske oversikter.

Inkludering – vi feirer kristent mangfold, søker inkluderende lederskap, og sørger over det tragiske ved manglende deler av Kristi kropp.

Oppofrende gavmildhet – Global Bønnedag/Global Day of Prayer blir gjort mulig av at Guds folk gir. Hvert lokale sted sørger for egne ressurser. 

Trykk her for å lese verdiene på engelsk.

  

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter


Kontakt
Global Bønnedag, Norge
E-post: info@globalbonnedag.no2017 - 4. juni

2018 - 20. mai

"Og så mitt folk som er kalt ved mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt ansikt, og omvender seg fra sine onde veier. Da vil jeg høre i himmelen, tilgi dere synd og lege deres land." 2. Krøn. 7,14

"Skulle et lite bønnemøte med rundt 120 personer i Øvresalen i byen Jerusalem gjøre hele forskjellen? Hvem ville tro det? Hvem ville ha kommet på det? Ikke et menneske! Mennesker har prøvd å forbedre den planen, men de mislykkes alltid." Armin Gesswein

 

 

 © 2008 Copyright, Global Bønnedag, Norge | Skriv ut siden